Tiedote 30.8.2017 Kansanedustajat Huovinen ja Ihalainen vierailevat Saarijärvellä

Tiedote
30.8.2017

Kansanedustajat Huovinen ja Ihalainen vierailevat Saarijärvellä

Kansanedustajat Susanna Huovinen (sd.) ja Lauri Ihalainen (sd.) vierailevat Saarijärvellä torstaina 31.8.2017. Keski-Suomen demariedustajat ovat kiertäneet vaalipiiriä aktiivisesti pitäen tärkeänä konkreettisen kuvan saamista siitä, mitä maakunnan eri osiin kuuluu. He iloitsevat, että ilmassa on jälleen paljon hyviä merkkejä talouden ja työllisyyden kohenemisesta.

Ohjelma alkaa aamupäivällä Sivulan päiväkodista Kansanedustajat päiväkodeissa –teemaviikon puitteissa. Teemaviikko on osa Eduskunnan Suomi100 –juhlavuoden ohjelmaa, ja sen tarkoituksena on antaa kansanedustajille tilaisuus tutustua päiväkotien arkeen ja mahdollisuuksiin uudistaa ja parantaa lasten kehityksen kannalta ensiarvoisen tärkeää varhaiskasvatusta.

”Vuoden alussa toteutettu Kansanedustajat kouluissa- projekti oli hyvin onnistunut. Vierailujen aikana oli mahdollisuus tutustua koulujen arkeen, kertoa kansanedustajan työstä ja demokratian merkityksestä koululaisille ja keskustella opettajien ja muun henkilökunnan kanssa. Päiväkodeissa kansanedustajan työn esittely jää varmaan kuulijoiden iästä johtuen vähemmälle, mutta kyllä lapsille voi kertoa siitä, että pienistä ja isoistakin asioista kannattaa päättää yhdessä, toinen toistaan kunnioittaen ja kuunnellen”, Huovinen sanoo.

”Odotan mielenkiinnolla myös päiväkotien henkilökunnan tapaamista. Erityisesti minua kiinnostavat ryhmäkokoihin ja erityisryhmiin liittyvät kysymykset sekä henkilöstön mitoitus ja jaksaminen”, Huovinen listaa.

Kaupungin johdon tapaamisen jälkeen iltapäivällä Ihalainen ja Huovinen tutustuvat JAMKin Biotalousinstituuttiin Tarvaalassa sekä Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston toimintaan.

Talouden kasvun, investointien ja viennin piristyminen näkyy myös Keski-Suomessa. Erityisesti Äänekosken biolaitoksen käynnistyminen heijastuu laajasti lähitalousalueelle – Saarijärvi mukaan lukien. Pohjoisen Keski-Suomen työllisyystilanne ei kuitenkaan ole vielä tyydyttävä, ja Saarijärvellä työttömiä työnhakijoita on 16,3 %.

”Sote- ja maakuntauudistuksen myötä kuntien yhä keskeisemmäksi tehtäväksi tulee kunnan elinvoimaisuuden ja koulu- ja sivistystoiminnan kehittäminen. Pohjoisen Keski-Suomen kuntien tulisi tehdä elinkeino- ja koulutuspolitiikassa hyvää yhteistyötä. Nuorilla tulee olla mahdollisuus saada myös pohjoisessa Keski-Suomessa toisen asteen koulutusta ja ammattikorkean koulutuspalveluja”, Ihalainen linjaa.

”Mikäli hallituksen budjettiriihessä lisätään, kuten olisi tarpeen, rahoitusta työllistämistoimiin ja muuntokoulutukseen, on tärkeätä, että pohjoisen Keski-Suomen alueet saavat korkean työttömyyden perusteella työllisyysrahoitusta”, Ihalainen toteaa.

Vierailuohjelma päättyy Saarijärven Työväentalolla paikallisten demareiden keskustelutilaisuudella.

Lisätiedot:

Susanna Huovinen, kansanedustaja (sd.)
Puh. 0505113125
Lauri Ihalainen, kansanedustaja (sd.)
Puh. 0405619721

Kirjoita hakulauseke ja paina ENTER