Tiedote 26.1.2018 Kansanedustaja Huovinen: Kuntoutuksella suuri inhimillinen ja kansantaloudellinen vaikutus

Tiedote
26.1.2018

Kansanedustaja Susanna Huovinen: Kuntoutuksella suuri inhimillinen ja kansantaloudellinen vaikutus

Kansanedustaja Susanna Huovinen (sd.) nosti esiin hyvin hoidetun kuntoutuksen suuren merkityksen niin ihmiselle itselleen kuin kansantaloudelle Uudet Tuulet Kuntoutuksen avajaisissa Laukaassa. Huovisen mukaan soten yhteydessä tai missään muussakaan yhteydessä ei ole puhuttu riittävästi kuntoutuksen merkityksestä.

– Kuntoutuksen puutteet ja vajavaisuudet tulevat meille todella kalliiksi. Joidenkin kustannusarvioiden mukaan puhutaan jopa puolen miljardin laskusta. Tämä seuraus kansantaloudelle aiheutuu siitä, että ihmiset eivät saa tarvitsemaansa kuntoutusta ajoissa, se ei vastaa heidän tarpeitaan tai kuntoutus puuttuu kokonaan. Erityisen suuri ongelma on ikääntyvän väestön kuntouksen puutteet. Tästä seuraa monenlaisia muita, paljon kalliimmalla hoidettavia vaivoja – puhumattakaan inhimillisistä seurauksista.

Huovinen muistutti, että sosiaali- ja terveysministeriön asettama kuntoutuskomitea sai työnsä ja 55 yksimielistä ehdotustaan valmiiksi viime vuoden marraskuussa. Tässä yhteydessä komitea totesi jatkotyön haasteellisuuden. Meneillään on useita kuntoutukseen liittyviä uudistuksia ja jatkoselvitettävää jäi vielä runsaasti. Ehdotusten työstäminen jatkuu nyt sosiaali- ja terveysministeriössä.

Komitean nimeämille uudistustyötä ja kuntoutusta ohjaaville periaatteille Huovinen antaa tukensa. – Näistä voisi mainita vaikkapa sen, että kuntoutuksen tulee tapahtua lähellä kuntoutujan omaa toimintaympäristöä ja kuntoutuksessa tulee olla yksi yhteinen ja yleinen toimintamalli. Lisäksi tietojärjestelmien tulee tukea työtä ja koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämisen tulee olla oleellinen osa kuntoutuksen arkea.

Huovinen painotti sen merkitystä, että kuntoutus lähtee liikkeelle kuntoutujan yksilöllisestä tilanteesta. Myös perheen ja muun lähiyhteisön huomioiminen on todella tärkeää, varsinkin jos kyseessä on äkillinen tilanne ja merkittävä elämänmuutos, Huovinen totesi.

– Niin sote-uudistuksen kuin kuntoutuksen jatkotyön suhteen toivon, että palvelu- ja hoitoketjujen selkeys ja yhtenäisyys otetaan erityisen tarkkaan huomioon. Jo valmiiksi vaikeassa elämäntilanteessa olevat ihmiset eivät tarvitse lisää luukkuja ja lappuja, Huovinen päätti.

Lisätietoja:
Susanna Huovinen
050 511 3125

Kirjoita hakulauseke ja paina ENTER