Puhe: Uudet Tuulet Kuntoutus -toimintayksikön vihkiminen

Uudet Tuulet Kuntoutus –toimintayksikön vihkiminen

26.1.2018, Laukaa
Kansanedustaja Susanna Huovinen

Arvoisat juhlavieraat, hyvät naiset ja herrat,

Haluan aluksi kiittää kutsusta tähän tilaisuuteen sekä onnitella lämpimästi uutta yritystä nyt alkaneesta toiminnasta. Suomi ja Keski-Suomi kaipaavat tekijöitä, jotka tarttuvat rohkeasti uusiin haasteisiin – näitä pelottomia uudistajia kaivataan niin julkisissa palveluissa, yrityksissä kuin järjestöissäkin. Tänään täällä haluan kiittää Uudet Tuulet kuntoutus oy:n yrittäjiä toimeen ryhtymisestä.

Hyvät kuulijat,

Suomi on parhaillaan monen murroksen äärellä. Puhutaan digitalisaatiosta, työn murroksesta, työllisyyspalvelujen myllerryksestä ja tietysti minulle yhtä aikaa niin rakkaasta ja kamalasta sote-uudistuksesta. Uudistaa pitää, mutta se olisi tehtävä viisaasti, huolella ja hukkaamatta sitä hyvää, joka vuosikymmenten aikana Suomessa on rakennettu.

Olen tuntenut tällä hallituskaudella välillä suurta sympatiaa, mutta myös kovaa kiukkua nykyisiä sote-uudistajia kohtaan. Sympatia johtuu siitä yksinkertaisesta syystä, että en varmaan koskaan unohda oman vetovastuuni aikaisia sotestressejä. Kuten eräs professori totesi, sote-uudistus on niin sanottu pirullinen ongelma: se pitää ratkaista, mutta sen ratkaiseminen on todella vaikeaa, monestakin syystä.
Meitä viime kauden parlamentaarisessa sote-ryhmässä olleita on jossakin yhteydessä jo tituleerattu sote-veteraaneiksi. Olemme todenneet, että moni meistä olisi kyllä jo tosiaan kuntoutuksen tarpeessa.

Kiukkuni johtuu pääosin kahdesta perustavanlaatuisesta kysymyksestä. Ensinnäkin siitä, että sote-uudistus on vuosikymmeniin suurin yksittäinen hallinnon- ja toiminnanuudistus, joka ulottuu yli vaalikausien. Tästä johtuen olisi kannattanut jatkaa hankkeen eteenpäin kelkkomista yhdessä, kaikkien puolueiden kesken. Kyllä, se olisi ehkä ottanut aikaa ja ollut hankalaa, mutta toisaalta, kannattaako näin suuressa asiassa hötkyillä tai mennä sieltä, missä aita on matalin. Toiseksi suren sitä, että soten alkuperäiset tavoitteet – jotka nykyinen hallituksen kirjasi omaan ohjelmaansa – ovat jääneet muiden, tärkeämmiksi nousseiden tavoitteiden alle. Sote-integraatio, terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen sekä kustannusten hillintä eivät tällä mallilla ainakaan lyhyellä tähtäimellä onnistu.

Hyvät ystävät,

Aivan liian vähän on soten yhteydessä tai missään muussakaan yhteydessä puhuttu kuntoutuksen merkityksestä. Tätä puheenvuoroa varten lueskelin kuntoutukseen liittyviä puheenvuoroja ja eräässä niistä todettiin kuntoutuksen puutteen ja vajavaisuuden tulevan meille todella kalliiksi. Joidenkin kustannusarvioiden mukaan puhutaan jopa puolen miljardin laskusta, joka kansantaloudelle seuraa siitä, että ihmiset eivät saa tarvitsemaansa kuntoutusta ajoissa, se ei vastaa heidän tarpeitaan tai kuntoutus puuttuu kokonaan. Erityisen suurena ongelmana nähtiin ikääntyvän väestön kuntouksen puutteet, josta seuraa monenlaisia muita, paljon kalliimmalla hoidettavia vaivoja – puhumattakaan inhimillisistä seurauksista.

Kuntoutukseen liittyvät kysymykset on otettava tosissaan. Kyse on paitsi ihmisten oikeudesta laadukkaisiin palveluihin, paluusta työelämään ja mahdollisuudesta hyvään arkeen, myös yhteiskunnan resurssien tehokkaasta käytöstä.

Viime vuoden lopulla työnsä päättänyt kuntoutuskomitea kävi kuntoutuksen kysymyksiä perusteellisesti läpi. Komitean toimeksiantona oli muun muassa pohtia, miten kuntoutukseen pääsy turvataan matalla kynnyksellä, miten parannetaan kuntoutuksen suunnittelua yhdessä kuntoutujan itsensä kanssa, miten varmistetaan kuntoutuksen monialaisuus ja miten saadaan paras ratkaisu valtakunnallisen ja alueellisen ohjaukseen sekä uusimman tutkimustiedon hyödyntämiseen.

Komitean mukaan on tiettyjä periaatteita, joihin kuntoutuksen tulisi pohjata. Näistä voisi mainita tässä yhteydessä vaikkapa sen, että kuntoutuksen tulee tapahtua lähellä kuntoutujan omaa toimintaympäristöä, kuntoutuksessa tulee olla yksi yhteinen ja yleinen toimintamalli, tietojärjestelmien tulee tukea työtä ja koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämisen tulee olla oleellinen osa kuntoutuksen arkea.

Komitea totesi työnsä haasteellisuuden, koska meneillään on useita, kuntoutukseen liittyviä uudistuksia, jotka tulee huomioida ratkaisuissa. Komitea kirjasi yhteensä 55 kehittämisehdotusta, ja oli yksimielinen, mutta totesi, että jatkoselvitettävää jäi vielä runsaasti. Ehdotusten työstäminen jatkuu nyt sosiaali- ja terveysministeriössä.

Juuri eilen ministeriö tiedotti, miten se aikoo edetä. Esimerkiksi kuntoutukseen liittyvää muutoksenhakujärjestelmää nimettiin selvittämään kaksi selvityshenkilöä. Toivon, että niin sote-uudistuksessa kuin kuntoutuksenkin jatkotyössä otetaan erityisen tarkkaan huomioon palvelu- ja hoitoketjujen selkeys ja yhtenäisyys. Jo valmiiksi vaikeassa elämäntilanteessa olevat ihmiset eivät tarvitse lisää luukkuja ja lappuja.

Hyvät ystävät,

Lopuksi haluan toivottaa mitä parhainta menestystä Uudet Tuulet Kuntoutus Oy:lle, sen yrittäjille, työntekijöille ja yhteistyökumppaneille. Luin toimintaperiaatteistanne ja pidin tärkeänä, että olette lähteneet liikkeelle oikeasta tarpeesta ja olette huomioineet synergiaedut ja yhteistyön Peurungan ja Peurungan Kuntoutuksen kanssa. Pidin myös hyvänä, että toiminnassa lähdette liikkeelle – aivan kuten Kuntoutuskomiteakin linjasi – kuntoutujan yksilöllisestä tilanteesta. Myös perheen ja muun lähiyhteisön huomioiminen on todella tärkeää, varsinkin jos kyseessä on äkillinen tilanne ja merkittävä elämänmuutos. Myönteinen ote ja osaavasta henkilökunnasta huolehtiminen on teille, uskon, kunnia-asia. Myös omasta jaksamisesta kannattaa huolehtia – tässähän teillä on oivallinen lähiliikuntapaikka ihan työmaan vieressä!

Toivotan työllenne menestystä ja kaikille teille, hyvät juhlavieraat, oikein hyvää alkanutta vuotta! Kiitos!

Kirjoita hakulauseke ja paina ENTER