Mielipide 21.12.2017 Huoli on yhteinen

Mielipidekirjoitus Keskisuomalaisessa 21.12.2017

Huoli on yhteinen

Eduskunta äänesti 15.12. paljon huomiota saaneen uuden alkoholilain sisällöstä. Uudistus korjaa monilta osin vanhentunutta ja byrokraattista lainsäädäntöä ja tuo uusia mahdollisuuksia elinkeinotoiminnalle. Myös me tuimme uudistusta näiltä osin.

Eduskunnan kahtia jakanut suuri kysymys on täpärästi voittanut esitys. Se tuo yli 10 000:een uuteen myyntipisteeseen mm. vahvemman oluen. Jo tänään Suomessa käytetään asukasta kohti enemmän alkoholia kuin muissa pohjoismaissa. Jo tänään meillä on myyntipisteitä enemmän kuin muualla Pohjolassa.

Alkoholipitoisuuden nostaminen 4,7 %:sta 5,5 %:iin tarkoittaa pitoisuuden nousemista 17 prosentilla. Se merkitsee liki kaikkien asiantuntijoiden mukaan alkoholin käytön erittäin merkittävää lisääntymistä. Se, jos mikä, on räikeässä ristiriidassa perustuslain niiden pykälien kanssa, jotka sanovat muun muassa, että julkisen vallan on edistettävä väestön terveyttä ja turvattava lapsen hyvinvointi.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta dokumentoi hyvin päätöksen suuret haitat. Hyväksytty esitys heikentää kansanterveyttä yleisesti, tuo ongelmia perheisiin ja monien lasten elämään. Se lisää työstä poissaoloja, lyhentää työuria ja vähentää tuottavuutta. Se kasvattaa nykyisen alkoholin käytön nykyisin jo noin 3 miljardin euron vuotuisia kustannuksia merkittävästi.

Ilmiselvää on, että voittanut esitys merkitsee ”epäterveen juopottelun” siirtymistä yhä enemmän kylille, kaduille ja kujille. Ravintoloiden kontrolloituihin tiloihin tullaan yhä myöhemmin. Tämä ei ole hyväksi terveelle ravintolakulttuurille.

Hallituksen omankin arvion mukaan uudistuksen haitat, kansanterveydelliset, taloudelliset ja yleiseen turvallisuuteen ja järjestykseen heijastuvat kielteiset vaikutukset ovat isoja. Uudistus vaatii ainakin 170 uuden poliisivakanssin perustamista, arvioi sisäministeri. Perusteltu pelko on, että ratkaisu ei ainakaan helpota vireillä olevan sote-uudistuksen oletettujen kustannussäästöjen saavuttamista. Sanonta, että ”mitä ne mahdolliset alkoholiongelmat valtiolle kuuluu”, on korni. Samat tahot huutavat valtiota apuun sitten, kun ongelmat eri tavoin tulevat esille.

Kannatamme pienten kyläkauppojen säilyttämistä. Eivät ne vahvoilla oluilla pitkään elä. Jokainen täysi-ikäinen saa Suomessa oluensa.

Pidämme hyvänä myös sitä, että pienpanimoilla olisi markkinoilla menestymisen edellytykset. Pienpanimot itse kuitenkin ymmärrettävistä syistä vastustivat prosentin nostamista.

Tämä kannanottomme on poikkeuksellinen. Se ylittää puolue- ja hallitus-oppositiorajat. Huolemme yhdistää meitä.

Touko Aalto

Susanna Huovinen

Lauri Ihalainen

Aila Paloniemi

Mauri Pekkarinen

keskisuomalaisia kansanedustajia

Kirjoita hakulauseke ja paina ENTER