Kansanedustaja Susanna Huovinen (sd.): Hallituksen kestävän kehityksen tavoitteet karkaavat

TIEDOTE
15.2.2017

Kansanedustaja Susanna Huovinen (sd.): Hallituksen kestävän kehityksen tavoitteet karkaavat

Eduskunta keskustelee Suomen toimeenpanosuunnitelmasta kestävän kehityksen YK:n Agenda 2030 -tavoitteiden saavuttamiseksi. Huovisen mielestä ohjelmassa on paljon hyviä tavoitteita ja päämääriä – keinot jäävät kuitenkin vähiin.

– Hallituksen toimeenpanosuunnitelmassa on monia myönteisiä avauksia, kuten rasismiin ja vihapuheeseen puuttuminen, maahanmuuttajien kotoutumisen esiin nostaminen ja kulttuurin ja liikunnan huomioiminen osana hyvinvointia. Selonteon suuret tavoitteet ovat varmasti kaikkien allekirjoittamia, mutta tähän merkittävään asiakirjaan olisi toivonut muutakin kuin hallitusohjelmassa jo lueteltuja asioita, Huovinen sanoo.

– Hallitus näyttää kuvittelevan, että kaikessa vähemmillä resursseilla saadaan aikaan parempaa, tehokkaampaa, osallistavampaa ja tasa-arvoa sekä hyvinvointia tukevaa toimintaa. Näin ei kuitenkaan oikeassa elämässä ole. Tätä voi kysyä esimerkiksi suurten ryhmien keskellä työskenteleviltä lastentarhanopettajilta ja opettajilta. Tai pienempää eläkettä tai päivärahaa saavalta ikäihmiseltä. Tai suurempien lääkekulujen kanssa kamppailevalta pitkäaikaissairaalta. Eriarvoisuuden kitkeminen vaatii todellisia tekoja, Huovinen vaatii.

Huovisen mukaan nykyinen maailmanpoliittinen tilanne vaatii enemmän, ei vähemmän yhteistyötä.

– Sisäänpäin käpertyvä politiikka, omien etujen vahtiminen ja muurien rakentaminen eivät vastaa ihmiskunnan globaaleihin haasteisiin. Olemmeko ottaneet esimerkiksi Euroopassa liiaksi itsestäänselvyyksinä rauhan, vakauden, turvallisuuden? Kansanvaltaisten poliittisten liikkeiden on jo viimein yhdistettävä voimansa populismia, rasismia ja vihapuhetta vastaan. Kestävän kehityksen yksi aivan keskeinen edellytys on toimiva demokratia, Huovinen sanoo.

Lisätietoja: Susanna Huovinen puh. 050 511 3125

Kirjoita hakulauseke ja paina ENTER