Avauspuhe: Ikäihmiset ja sähköinen asiointi – Miten saadaan kaikki mukaan?

Avauspuhe 23.5.2017

Vanhus- ja lähimmäispalveluliitto Valli ry:n seminaari

Ikäihmiset ja sähköinen asiointi – Miten saadaan kaikki mukaan?

Arvoisa ministeri, hyvät seminaarimme osallistujat,

Haluan Vallin puheenjohtajana toivottaa teidät kaikki sydämellisesti tervetulleiksi tähän yhteiseen iltapäivään. On suuri ilo nähdä näin suuri joukko koolla tärkeän aiheen äärellä.

Kuten varmaan jo tiedättekin, Vallilla on pitkä historia – onhan Valli perustettu jo vuonna 1953 ja työtä tehdään yhä ”Paremman vanhuuden puolesta”.  Vallilla on 69 jäsenyhteisöä eri puolella Suomea. Jäsenyhteisöillä on niin laajaa kansalaistoimintaa eli vapaaehtoistoimintaa ja vertaistuen tarjontaa kuin myös palvelutoimintaa. Teemme monipuolisesti  yhteistyötä myös muiden toimijoiden kanssa. Valli pyrkii omalla työllään tukemaan jäsenyhteisöjään. Tämä tuki näkyy niin vaikuttamistoimintana, kehittämistyönä, osaamisen lisäämisenä ja viestinnän tukena sekä ikäteknologiaan satsaamalla.

Hyvät kuulijat,

Seminaarimme tänään on täynnä. Kaikki halukkaat eivät edes mahtuneet mukaan. Se varmasti kertoo, että aihe kiinnostaa laajasti. Ja miksei kiinnostaisi; tietysti haluamme kaikki pitää jokaisen suomalaisen mukana kehityksen kyydissä – kehityksen, joka tuntuu tämmöisestä tavallisesta keski-ikäisestä naisesta ja äidistä osin hurjaltakin. En pysy omien diginatiivieni – 9-ja 13- vuotiaiden poikieni kelkassa. Jatkuvasti he joutuvat selittämään äidille uusia laitteita, palveluja ja pelejä.

Jos minulla on hankalaa, ei ole varmasti helppoa monella vanhemmalla ihmisellä, vaikka heidänkin joukostaan toki löytyy varsinaisia digivelhoja. Kun olin nuori, ehkä 25-vuotias opiskelija nyt jo edesmennyt ukkini kysyi minulta sanomalehteä lukiessaan, että mikäs se tämmöinen sähköposti on. Yritin kovasti selittää, mutta ukki keskeytti minut ja tokaisi: Ja miehän se en ala tämmösii enää opettelemaan!”

Tämän, omakohtaisen esimerkinkin valossa, korostuu se, että meidän pitää tietää, mikä on todellinen tilanne ikääntyneidän ihmisten teknologian hyödyntämisessä. Niinpä Valli tekikin kyselyn vanhoille ihmisille, jossa tiedusteltiin monipuolisesti sähköisen asioinnin käyttöä. Tässä seminaarissa kuulemme tuloksista laajemmin, ja julkistamme myös tulosten pohjalta Vallin laatimat suositukset.

Kun mietitään ikäihmisten sähköistä asiointia, on tärkeää selvittää erityisesti internetiä käyttämättömien henkilöiden tilannetta – tätä ei saada selville nykyään yleisesti käytetyillä verkkopaneeleilla. Jos halutaan saada koko kansa mukaan digitalisaatioon ja myös löytää keinoja heikoimmassa asemassa olevien ikäihmisten tukemiseen, on nähtävä vaivaa. Tässä kyselyssä yli puolet lähes 900 vastauksesta annettiin paperilomakkeella.

On muistettava lähtökohdat: Internetin käyttö yleistyy hitaimmin vanhimpien ikäryhmässä. Tilastokeskuksen mukaan 75–89-vuotiaista edelleen vasta 31 % käyttää internetiä. Kun palveluja muutetaan sähköisiksi, miten toteutuvat täysivaltainen kansalaisuus, mahdollisuus hoitaa itse omia asioitaan ja itsemääräämisoikeus?

On arvioitu, että Suomessa on 400 000 henkilöä, joilla ei ole pankkitunnuksia. Kun yhä useammissa palveluissa tarvitaan tunnistautumista, miten turvataan kaikkien osallisuus yhteiskunnassa ja palvelujen tasapuolinen saatavuus?

Sähköiseen asiointiin tarvitaan opastusta, nyt ja tulevaisuudessa. Useimmat toivovat tukea asiointiin omilta läheisiltä, mutta moni haluaisi apua myös vertaisopastajalta. Vertaisopastajat tekevät arvokasta vapaaehtoistyötä, mutta kun julkisia palveluja muutetaan yhä enemmän sähköiseen muotoon, ei ikäihmisten perehdyttäminen digitaaliseen yhteiskuntaan voi jäädä vain yhdistysten ja vapaaehtoisten harteille.

Hyvät kuulijat,

Tänään saamme näistä teemoista erinomaisen kattauksen ja haluan jo etukäteen kiittää kaikkia meidän asiantuntijoitamme siitä, että annatte omaa aikaanne ja osaamistanne meidän muiden käyttöön. Toivotan meille kaikille antoisaa, opettavaista ja uutta ideoivaa seminaaria! Vielä kerran: Tervetuloa!

 

 

 

Kirjoita hakulauseke ja paina ENTER